Need any help? Contact Us

Indvandrere

Vi har ét stort problem, som ikke blot er et problem i sig selv, men som massivt påvirker adskillige andre områder i Danmark.  Fremmede der ikke vil integrere sig i det Danske samfund. Husk her på, det er IKKE vores pligt at integrere DEM, men derimod DERES pligt at integrere SIG. Det sker bare ikke. Vi ser dem mere og mere åbenlyst demonstrerer deres foragt for os, og for vores kultur, etablere zoner hvor det er med livet som indsats for danskere at færdes.  ISLAM, af mange opfattet som en religion, er I virkeligheden en global terrororganisation, hvis medlemmer er muslimer. En terrororganisation der styres af Det Muslimske Broderskab. Der bliver smidt ud når Et Nyt Demokrati kommer til. Islam vil blive forbudt.

Need any help? Contact Us