Need any help? Contact Us

Finans /økonomi

En reel bedring af danskernes forhold. Efter princippet FUFI (First Out First In) - altså de grupper der har har måttet lægge ryg til de sidste mange år når der har skullet skaffes penge til statskassen, det er også dem der kommer til at få de største og første forbedringer. Det koster penge. De skaffes således:

  1. Ud af EU. Giver årligt omkring 10 mia.
  2. Repatriering af indvandrere. Giver omkring 35 - 40 mia.
  3. Slut med vækst i den offentlige sektor reduceres med 15% over en årrække ved naturlig afgang Giver på sigt omkring 40 mia.
  4. Følgebesparelser giver omkring 10 mia årligt.

Vi taler derfor om ca. 100 mia. Ekstra reelt råderum - HVERT ÅR

Need any help? Contact Us